Nasza firma działa na rynku od 2007 roku. W ciągu 5 lat przebadaliśmy w ramach wykopalisk przedinwestycyjnych około 17 stanowisk na terenie Podkarpacia, Małopolski i Górnego Śląska. Były to badania szerokopłaszczyznowe na stanowiskach wielohektarowych jak również badania i nadzory archeologiczne wyprzedzające budowę obiektów mieszkalnych i usługowych. Od roku 2013 posiadamy uprawnienia z zakresu archeologii sądowej (badanie miejsc katastrof lotniczych, drogowych, ofiar zbrodni wojennych).