Świadczymy pełen zakres usług archeologicznych:

  • nadzorowanie prac archeologicznych na każdym etapie przy inwestycjach związanych z budową dróg, domów jednorodzinnych oraz obiektów wielkopowierzchniowych,
  • ratownicze badania wykopaliskowe,
  • pomoc w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia i opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • ekspertyzy i kwerendy archeologiczne wyprzedzające projekty budowlane,
  • naukowe opracowanie wyników badań archeologicznych.

Wykopaliska i nadzory prowadzone przez nas nie opóźniają budowy i nie zawyżają jej kosztów.

Zapewniamy:

  • dotrzymanie ustalonych terminów przy zachowaniu wszelkich formalności prawno-konserwatorskich,
  • bliską współpracę z inwestorem oraz respektowanie jego wytycznych,
  • wysoki poziom świadczonych usług.

Kompleksowe działania archeologiczne w Krakowie i okolicach

Zajmujemy się kompleksową realizacją działań archeologicznych w pełnym zakresie. Szczegóły zleceń ustalamy zgodnie z wymaganiami projektu oraz obowiązującym w ich przypadku prawem. Świadcząc usługi archeologiczne, dbamy o dopełnienie wszelkich formalności obejmujących niezbędną dokumentację czy uzyskanie pozwoleń. Ustalamy harmonogram działań tak, aby nie kolidował z innymi czynnościami na terenie inwestycji. Nadzorujemy prace i badania archeologiczne głównie na terenie Krakowa oraz Małopolski. Do każdego zlecenia przygotowujemy kompletną dokumentację i opracowanie wyników. Poza wykopaliskami prowadzimy również inne prace archeologiczne. Dbamy przy tym o najwyższą jakość usług oraz stały kontakt ze zleceniodawcami. Prace archeologiczne stanowią nieodzowny etap każdego większego projektu budowlanego czy infrastrukturalnego. Odgrywają kluczową rolę w badaniu i dokumentowaniu historycznych śladów przeszłości. Świadczone przez nas w Krakowie i całej Małopolsce usługi archeologiczne obejmują m.in. rozpoznanie terenu, analizy map, prowadzenie wykopalisk czy opracowywanie ekspertyz. Dzięki temu możemy chronić cenne znaleziska przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Usługi archeologiczne Kraków – metodyka naszych badań

Gdy grunt pod daną inwestycję znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego, należy przeprowadzić badania wyprzedzające, które pozwolą na dalsze prace budowlane. Wówczas polecamy skorzystać z naszych usług archeologicznych, które mają na celu odkrycie pozostałości społeczno-kulturowej działalności człowieka. W trakcie prowadzonych wykopalisk najczęściej znajdujemy ceramikę, kości oraz inne artefakty związane z dawnym osadnictwem. Podczas prac archeologicznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt umożliwiający szybkie zakończenie działań. Staramy się wykonywać nasze usługi sprawnie i w możliwie jak najkrótszym czasie, by nie przedłużać i nie zakłócać budowy. Po zakończeniu badań archeologicznych w terenie wypełniamy wszystkie potrzebne dokumenty i tworzymy sprawozdania. Jeżeli odkryjemy jakiś relikt, to go opisujemy, konserwujemy i przesyłamy do konkretnej placówki w celu dokładniejszego zbadania. Niekiedy w zakres naszych usług archeologicznych wchodzi wyłącznie wykonanie nadzoru, który jest prowadzony równolegle do robót budowlanych. Nie ma on wpływu na przebieg inwestycji, dlatego jest podstawową, mniej wymagającą formą badań. Nasza siedziba mieści się w Krakowie, jednak prace archeologiczne wykonujemy na terenie całego województwa i Polski, wedle potrzeb Klienta.